Hakkımızda » Çevre
 

Çevre 

Biz, TMHE'de çevreye karşı sorumluluğun iyi iş uygulamalarının bir temel taşı olduğuna inanırız. Çevresel mükemmelliğin ve işte başarının ve kârlılığın peşinde koşmanın tamamlayıcı hedefler olduğunu düşünürüz.

 

Earth Charter
Toyota organizasyonu iş yaptığı her yerde çevre sorumluluğunu teşvik ederek global olarak "Earth Charter" altında çalışır. Küresel ısınmayı ve kirlenmeyi azaltmaya yönelik uzun vadeli çabalarımız, atıksız üretim, uzatılmış ürün ömrü ve ömür sonunda geri dönüşümü için girişimleri içerir. Bu girişimler sosyal katılımın geniş kitlelere erişen bir programıyla birleştirilmiştir.


Daha yeşil gelişim
Tüm Toyota ve BT ürünleri, üretim ve ürün ömrünün sonunda çevreye zararı asgari düzeyde tutacak şekilde tasarlanır. Çevreyle uyum içinde büyümeye yönelik araştırma, temiz üretim süreçlerimizde ve geri dönüşüm odaklı toplum yaratma çabalarımızda açık olarak görülebilir.


ISO 14001
Ürün ve hizmetlerimizin her biri çevreyi koruma ve rejenerasyon açısından üstündür. Kirlenmeyi ve çevreye verilen diğer zararları önlemenin yanında, kaynakları korumak üzere malzeme ve enerjileri verimli kullanarak üretim sistemlerimizi sürekli olarak geliştiriyor ve genişletiyoruz.

Fransa, İsveç ve İtalya'daki üretim tesislerimiz, bağımsız bir kurumdan ISO 14001 sertifikasını almıştır. Bu sayede tüm ürünlerin çevreye karşı sorumlu olarak üretilmesi sağlanır. Tedarikçilerimizin her birinden de çok sıkı çevresel standartlara uymaları talep edilmektedir.

 

Dördüncü Çevre Eylem Planı

Bize meydan okuyan kritik bir görev de, çevreyi korumayı genişleyen iş eylemlerimizle dengelemektir. Bunun için, TMHE'nin ana şirketi olan Toyota Industries Corporation, bir Çevresel Eylem Planları dizisi başlattı.

Dördüncü Çevre Eylem Planı, 2007-2011 mali yılları için amaçlarımızı vurgular. Bir çok önemli alanda neler yapacağımızı açıklar.

Küresel Isınmayı Sınırlama
Çevreye zararının en büyük olduğu dönem olan ürün ömrünün kullanım aşamasında, çevresel eylemi teşvik etmek üzere çevre dostu ürünlerin geliştirilmesini ve satışını güçlendireceğiz.

Sera Gazları Emisyonunu Azaltma
Dünyanın çevre sorunlarından en ciddisi olan küresel ısınmaya karşı önlemleri aktif olarak teşvik edeceğiz.

Kaynak Verimliliğini Geliştirme
Kaynak ve enerji sorunları sonucunda artan ham madde kaynaklarının boşuna tüketiminin azaltılmasını teşvik edeceğiz.

Çevresel Risk Faktörlerini Azaltma
Kimyasal maddelerin yönetimini geliştirerek ve söz konunu maddelerin emisyonunu kısarak çevresel riskleri azaltacağız.

Global Çevre Yönetimi
Toyota Industries Group şirketlerinin üretimleri arttıkça, Grubun çevreye verdiği toplam zararın arttığını aklımızdan çıkarmayacağız. Küresel ısınmayı sınırlamaya öncelik vererek, kaynak verimliliğini artırarak ve çevre risk faktörlerini azaltarak konsolide edilmiş çevre yönetimini güçlendireceğiz. 

Daha fazla bilgi icin
İletişim